Bli medlem

Byahuset

Är du nyinflyttad i Arrie – eller kanske gammal inbiten Arriebo – som är sugen på att ha trevligt och umgås med dina grannar? Välkommen att bli medlem i Arrie byalag!

Enligt stadgarna är alla som bor inom Arries gamla sockengräns välkomna att bli medlemmar i Byalaget, och det innefattar troligtvis de flesta som känner sig som Arriebor. Här kan du se på en karta ungefär var det är.

Här kan du läsa Arrie byalags stadgar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i byalaget är 400 kronor/år per hushåll (från och med 2023). Avgiften ska betalas in på våren innan den 31/3 till bankgiro 5484-1564 eller via Swish 1232978971.

Glöm inte att ange vem du är och vad inbetalningen gäller!

Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen ska alla som hanterar personuppgifter berätta vilka uppgifter som hanteras, varför och hur en gör för att få sina uppgifter raderade.

Vilka uppgifter samlas in?

Från de hushåll som vill gå med i Arrie byalag samlar styrelsen in ett antal personuppgifter; närmare bestämt namn och adress. Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan administrera byalagets verksamhet, informera och kontakta medlemmarna.

Även foton räknas som personuppgifter och det tas ibland foton vid byalagets arrangemang. Dessa foton kan komma användas i byalagets kommunikation, publiceras på arrie.se och i byalagets grupp på Facebook. Den som inte alls vill bli fotograferad kan berätta detta för någon i styrelsen.

Hur länge sparas uppgifterna?
Vi sparar personuppgifterna så länge hushållet är medlem hos byalaget. Det åligger dock varje medlem att själv gå ur Facebookgruppen vid avslutat medlemskap och radera eventuella personuppgifter som medlemmen inte vill ha kvar där.

Byalaget arkiverar protokoll och viss annan dokumentation från föreningens verksamhet som kan anses ha värde för föreningen, och däri kan personuppgifter finnas.

Vem kommer åt uppgifterna?
Vi delar inte dina personuppgifter med någon. Endast byalagets styrelse kommer åt medlemsregistret och andra protokoll och dokument kring föreningens verksamhet. På Facebook listas medlemmarna i gruppen ”Arrie byalag” automatiskt och är synliga för andra medlemmar i gruppen.

Vad publiceras på arrie.se?
Namnen på de personer som är med i byalagets styrelse, trivselkommitté och husgrupp är publicerade på arrie.se för att det ska framgå vem som ansvarar för olika arbetsuppgifter inom byalaget.

Du som hyr Byahuset eller byalagets tält får ditt namn publicerat på arrie.se för att andra som hyr ska kunna nå dig.

Vill du veta mer?
Det är Arrie byalag som är personuppgiftsansvarig och du kan kontakta byalagets styrelse på arriebyalag@gmail.com om du vill veta vilka personuppgifter som vi har sparade om dig, om du vill ta bort någon personuppgift om dig själv eller om du har några andra frågor kring personuppgiftshanteringen.

Du kan läsa mer om personuppgiftslagen hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/