Så drivs byalaget

Arrie byalag är en ideell förening och bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet.

På årsmötet väljs även trivselkommittén, husgruppen, husuthyrarna och valberedningen. De har följande ansvarsområden:

 • Trivselkommittén planerar och arrangerar byalagets aktiviteter, med hjälp av övriga medlemmar.
 • Husgruppen har hand om underhållet av byahuset.
 • Husuthyrarna tar emot förfrågningar om uthyrning av byahuset och praktikaliteter kring själva uthyrningarna.
 • Valberedningen har i uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter, revisorer till årsmötet samt nya representanter till nästa årsmöte.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Här kan du läsa Arrie byalags stadgar.

Styrelsen

I styrelsen för Arrie byalag sitter:

 • Emma Johansson, ordförande
 • Anders Jönsson, kassör
 • John Hejdefalk, ledamot
 • Anna Palmehag, ledamot

Du når styrelsen på arriebyalag@gmail.com.

Trivselkommittén

I trivselkommittén ingår:

 • Emma Johansson
 • Lenita Silvhed
 • Sofie Dahlin
 • Jenny Hallqvist
 • Ulli Krantz
 • Angelica Fredriksson
 • Annika Lindborg

Du når trivselkommittén på arriebyalag@gmail.com.

Husgruppen

I husgruppen ingår:

 • Björn Siberger
 • John Hejdefalk
 • John Johannesson

Du når husgruppen på arriebyalag@gmail.com.

Husuthyrare

Husuthyrare är:

 • Petra Johannesson

Vill du hyra byahuset kontaktar du i första hand Petra på petra-johannesson@live.se eller 072-588 74 80, och i andra hand arriebyalag@gmail.com.

Valberedningen

Valberedningens ledamöter är:

 • Kjell Eriksson
 • Lenita Silvhed