Så drivs byalaget

Arrie byalag är en ideell förening och bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna.

Styrelsen väljs vid årsmötet och ansvarar för det löpande arbetet i föreningen: medlemsförvaltning, ekonomi, bokföring, verksamhet och förbereder årsmötet.

På årsmötet väljs även trivselkommittén, husgruppen, husuthyrarna och valberedningen. De har följande ansvarsområden:

 • Trivselkommittén planerar och arrangerar byalagets aktiviteter, med hjälp av övriga medlemmar.
 • Husgruppen har hand om underhållet av byahuset.
 • Husuthyrarna tar emot förfrågningar om uthyrning av byahuset och praktikaliteter kring själva uthyrningarna.
 • Valberedningen har i uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter, revisorer till årsmötet samt nya representanter till nästa årsmöte.

På årsmötet ska föreningen presentera en verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Här kan du läsa Arrie byalags stadgar.

Styrelsen

I styrelsen för Arrie byalag sitter:

 • Lisa Åberg, ordförande
 • Petra Johannesson, sekreterare
 • Kjell Eriksson, kassör
 • John Hejdefalk, ledamot
 • Anders Billberg, ledamot
 • Susann Anderberg, ledamot
 • Anna Palmehag, ledamot
 • Matilda Hagman, suppleant

Du når styrelsen på arriebyalag@gmail.com.

Trivselkommittén

I trivselkommittén ingår:

 • Hans Blomquist
 • Emma Johansson
 • Patrik Lamberth
 • Ulrika Mogren

Du når trivselkommittén på arriebyalag@gmail.com.

Husgruppen

I husgruppen ingår:

 • Björn Siberger
 • Mikael Anderberg
 • John Hejdefalk
 • John Johannesson

Du når husgruppen på arriebyalag@gmail.com.

Husuthyrarna

Husuthyrare är:

 • Kalle Stjerna
 • …med stöd av Hans Blomqvist

Vill du hyra byahuset kontaktar du i första hand Kalle på kalle.stjerna@fskab.se och i andra hand arriebyalag@gmail.com.

Valberedningen

Valberedningen utgörs av Ulrika Mogren och Maria Sparreskog.