Om Arrie

Här kan du läsa om lite olika saker om Arrie by:

Företagare i Arrie

Har du ett företag i Arrie och vill vara med på listan? Mejla till arriebyalag@gmail.com.

Vägföreningar i Arrie

Vissa vägar i Arrie sköts av vägföreningar. Samtliga fastigheter som ligger utefter en av dessa vägar är obligatoriskt anslutna till en av vägföreningarna. Vägföreningarna ansvarar bland annat för vägskötsel och snöröjning.

Vill du ha kontakt med någon av vägföreningarna hittar du kontaktuppgifter nedan.

  • Arrie vägförening (Stamgårdsvägen, Lönegårdsvägen och Bigårdsvägen)
    Kontakt: Ordförande Mats Bååth, 0709-44 42 16, mats.ej.baath@gmail.com
  • Gamlegårdsvägens samfällighetsförening (Gamlegårdsvägen och Storegårdsvägen)
    Kontakt: Ordförande Yngve Petersson, 0705-43 39 90, yngve.petersson@me.com

Nya hus i Arrie

Med start 2018/2019 bygger C4 hus 28 nya villor i Arrie och Mäklarhuset är mäklare.

Markarbeten påbörjades i oktober 2018 med grävning av ledningsschakt och gatorna inom tomtområdet. Byggnation av de sex första husen är beräknad till januari 2019 och de beräknas vara färdiga till sommaren. Åtgärden för fartsänkning på Prästagårdsvägen är planerad till juni 2019. Resterande hus beräknas vara färdigbyggda årsskiftet 2019/2020.