Om Arrie

Här kan du läsa om lite olika saker om Arrie by:

Företagare i Arrie

Har du ett företag i Arrie och vill vara med på listan? Mejla till arriebyalag@gmail.com.

Nya hus i Arrie

Med start 2018/2019 bygger C4 hus 28 nya villor i Arrie och Mäklarhuset är mäklare.

Markarbeten påbörjades i oktober 2018 med grävning av ledningsschakt och gatorna inom tomtområdet. Byggnation av de sex första husen är beräknad till januari 2019. Åtgärden för fartsänkning på Prästagårdsvägen är planerad till juni 2019.