Om Arrie

Här kan du läsa om lite olika saker om Arrie by:

Företagare i Arrie

Har du ett företag i Arrie och vill vara med på listan? Mejla till arriebyalag@gmail.com.

Vägföreningar i Arrie

Vissa vägar i Arrie sköts av vägföreningar. Samtliga fastigheter som ligger utefter en av dessa vägar är obligatoriskt anslutna till en av vägföreningarna. Vägföreningarna ansvarar bland annat för vägskötsel och snöröjning.

Vill du ha kontakt med någon av vägföreningarna hittar du kontaktuppgifter nedan.

  • Arrie vägförening (Stamgårdsvägen, Lönegårdsvägen och Bigårdsvägen)
    Kontakt: Ordförande Mats Bååth, 0709-44 42 16, mats.ej.baath@gmail.com
  • Gamlegårdsvägens samfällighetsförening (Gamlegårdsvägen och Storegårdsvägen)
    Kontakt: Ordförande Anders Malmberg, 0705-68 83 57, malmberg.anders@gmail.com